Yer Gösterme

Sivas Lihkab hizmetleri dahilinde yer gösterme işlemlerinde hızlı ve sonuç odaklı çözümler sağlanmaktadır. Parsel ya da bağımsız parçanın bulunduğu bölümün ölçme işlemi yapılmadan gösterilmesi işlemi olan yer göstermede pratik çözümler sunuyoruz.

Yer Gösterme İşlemlerinde Hızlı Çözümler

Sivas Lihkab hizmetleri arasında olan yer gösterme taşınmazın bulunduğu alanın herhangi bir şekilde ölçme işlemi olmadan paftasından hareketle gösterilmesine denilmektedir. Bu kapsamda taşınmaz hakkında çeşitli işlemleri yapmak veya projelendirme çalışmalarına hız kazandırmak da mümkün olmaktadır. 5812-501 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu olarak sağlanan yer gösterme hizmetinde hızlı şekilde sonuç almak mümkündür.

Yer gösterme işleminin kısa sürede ve sorunsuz olarak tamamlanması için talep edilen belgelerin bir araya getirilmesi gerekmektedir. Bunun için taşınmaza ait tapu veya kayıt örneği, mülk sahibinin kimliği ya da temsilcisine verilmiş vekaletname, firmalara ait olan taşınmazlarda yetki belgesi veya mirasçılar için veraset belgesinin ibraz edilmesi yeterlidir.

İbraz edilen belgeler sonucunda alanda ölçme işlemi yapılmadan paftadan yerin gösterilmesi mümkün olduğundan hızlı sonuçlar alınmaktadır. Çeşitli projelendirme çalışmaları kadar hukuksal açıdan da gerekli olabilecek yer göstermede Sivas lihkab faaliyetleri kapsamında ilgili bölgede işlem sağlanmaktadır.

Başvuru kapsamında yer gösterme oluşturulacak kroki üzerinden ilgiye verilmektedir. Hazırlanan çalışmayı teslim alan taraf, gerekli durumlarda belgeyi de kullanabilir. Alanında uzmanlar tarafından sağlanan yer gösterme işlemlerinde doğru ve geçerli sonuçlar alınmaktadır.