Vaziyet Planı

Sivas Lihkab işlemleri dahilinde projede belirlenmiş olan inşaat alanı içindeki tüm varlıkların gösterileceği harita olan vaziyet planı oluşturmada yardımcı oluyoruz. Harita belirleme ve projelendirme kapsamında sunulan hizmetler dahilinde istediğiniz planın oluşturulması sağlanıyor.

Vaziyet Planı Oluşturmada Doğru Adres

Sivas lihkab hizmetleri çerçevesinde sağlanan vaziyet planı, proje kapsamında bulunan inşaat alanı içindeki tüm varlıkların gösterileceği haritayı oluşturmakta yardımcı oluyor. Temel olarak vaziyet planı projede bulunan inşaat alanı içinde var olan tüm varlıkların gösterilmekte olduğu haritayı içermektedir.

Ölçeklenme kapsamında hazırlanan bu harita kapsamında bina yerleri, sokaklar, caddeler, yönler, yol durumu, ağaçlar, eğim, su, gaz, elektrik hattı gibi mimari proje kapsamında inşa edilecek olan tüm altyapı detayları yer almaktadır. Bu plan kapsamında mimari projenin hayata geçirilmesi söz konusu olduğundan vaziyet planının doğru ve hatasız olarak oluşturulması da sağlanmalıdır.

Vaziyet planı herkes tarafından hazırlanamayacağı için 5812-501 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu Sivas Lihklab olarak planın hazırlanmasında profesyonel destek sağlıyoruz. Dikkatli ve titiz şekilde hazırlanması gereken bu plan kapsamında yapı katlarının yanı sıra plan görüşleri de belirtilmektedir.

Bu planda aynı zamanda inşaatı yapılacak proje dahilinde komşu parsellerde bulunan yapıların kendi arsaları içinde gösterilmesine de dikkat edilmelidir. Böylece kaç katlı yapıda oldukları belirtilmektedir. Çizim esnasında dikkat edilmesi gereken teknik noktalar olduğu için Sivas lihkab hizmetleri çerçevesinde hızlı, profesyonel ve doğru plan hazırlanması konusunda destek sağlıyoruz.