Röperli Kroki

Sivas Lihkab hizmetleri kapsamında sunulan röperli kroki ruhsat alma koşulları açısından büyük önem taşıyor. İlgili kanun kapsamında yapı ruhsatı almak için oluşturulması gereken röperli kroki işlemlerinizde profesyonel destek sağlıyoruz.

Röperli Kroki İşlemlerinde Uzman Destek

Sivas Lihkab faaliyetleri dahilinde sunulan röperli kroki hizmeti yapıların oluşturulması için gerekli olan imar planının ortaya çıkarılmasını sağlıyor. Parsel ya da ada yapıların yerinin değişmeyeceği, sabit şekilde ölçülerinin yazılmış olduğu krokiye verilen isim olan röperli kroki yapı inşaatının başlaması için çok önemlidir. Özellikle onay verilmesi için ölçümlerin doğru şekilde alınması ve aynı zamanda kroki üzerinde de doğru şekilde işaretlenmesi gerekmektedir. Aksi halde, yanlış alınan ya da yanlış şekilde işaretlenen ölçümler yapının inşa sürecinde ciddi sorunlar yaratacaktır.

Bu yüzden 5812-501 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu olarak röperli kroki işlemlerinizde doğru çözümlere ulaşmanızı sağlayacak profesyonel destek sağlıyoruz. İnşa edilecek olan yapının kesin sınırlarının ve koordinatlarının saptanması ile başlayan süreç krokinin sorunsuz halde ortaya çıkarılmasına kadar devam ettirilmektedir. Çekme mesafesi, oturum alanı gibi detaylar da yine krokide yer alacağı için bu noktalara da azami dikkat gösterilmektedir. Krokinin oluşturulması sonrasında yapılacak olan başvuru işlemleri için de aynı özen ve titizlik gösterilmektedir.

Sivas Lihkab hizmetleri kapsamında oluşturulan bu hizmet dahilinde yapı kullanma izin belgesi almak mümkün olacaktır. Söz konusu hizmet sürecin sorunsuz olarak tamamlanması için sunulmaktadır.