Muhdesat Terkini

Sivas Lihkab hizmetleri kapsamında sağlanan muhdesat terkini arazi alım satım ile ilgili olarak işlem sağlayacaklar için büyük önem taşıyor. Arsa alım satım işlemlerinde dikkat edilmesi konuların başında gelen bu noktada sağladığımız profesyonel destek ile olası sorunları ortadan kaldırabilirsiniz.

Muhdesat Terkini Kaldırma İşlemleri

Sivas lihkab hizmetleri olarak arazi alım ve satım işlemlerinde çok önemli detaylar arasında bulunan muhdesat terkini konusunda yardımcı oluyoruz. Temel olarak muhdesat terkini arazinin üzerinde ağacın ya da yapının yanması, yıkılması, çeşitli nedenlere bağlı olarak ortadan kalkması sonucunda meydana gelebilmektedir. Muhdesat arazi üzerinde mülk sahibinden başkasına ait olan yapı ve ağaçlar demek olduğundan, terkin işlemi de yapı ya da ağaç sahibi yararına konulmuş olan kaydın ortadan kaldırılmasıdır.

Bu kapsamda muhsedat terkini yapı ya da ağaç sahibi yararına konulmuş olan kaydın veya hakkın yanması ya da yıkılması sonucunda sona ermesi halinde hak sahibinin arazideki hakkından vazgeçmesi olarak tanımlanmaktadır. Muhdesat terkini idari bir işlem olduğundan ilgili işlemlerin yasalara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Bunun yanında arazi alım ve satım işlemlerinde de muhdesat konusuna dikkat edilmelidir. Taşınmaz mülk üzerinde sahibinden başka kimse veya paydaşlara ait olarak muhsedatın mevcut olması halinde cinsi, ihtidası ve iktisap sebebi beyanlar hanesinde gösterilmektedir. Sivas Lihkab 5812-501 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu olarak muhdesat terkini oluşturma veya şerhini kaldırma gibi konularda çözüm odaklı destek sunuyoruz.