Birleştirme Tevhid

Sivas Lihkab hizmeti çerçevesinde birleştirme tevhid işlemlerinizi profesyonel olarak tamamlıyoruz. Birbirine bitişik yapıda olan birden fazla olan parsellerin mevzuata uygun şekilde parsel haline getirilme işlemleri için sağlanan profesyonel destek, zaman açısından tasarruf elde etmenize yardımcı oluyor.

Birleştirme Tevhid İşlemlerinde Hızlı Çalışma

Sivas Lihkab hizmetleri kapsamında sunulan birleştirme tevhid işlemleri ile parsel ayrımlarını kolay şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Temel olarak birleştirme ya da tevhid, tapu sicilinde bulunan ayrı kayıtlı olarak kayıt edilmiş taşınmaz malların tek bir tapuya kayıt altına alınması anlamına gelmektedir. Böylece ayrı konumda olan parseller tek bir yerde toplanmaktadır. Birleştirme işlemi aynı kişiye ait olan taşınmazlar ve farklı kişilere ait olan taşınmazlar için yapılabilmektedir.

Birleştirme işleminde özellikle titiz davranılması gerekir. Bu kapsamda birleştirilecek olan taşınmazların üzerinde rehin ya da irtifak hakları benzeri kaydedilmemiş yapıda olan haklar ve taşınmaza ait olacak şekilde mal mükellefiyeti şeklinde şerhler düşülmüşse tüm hak sahiplerinin onayı olması gerekmektedir. Bazı durumlarda özellikle birleştirme işleminin hem taşınmazların sınırlarının net olarak belirlenmesi hem de ilgili yasal prosedürün takip edilmesi açısından zorluk yarattığı göz önüne alındığında mutlaka profesyonel destek alınmalıdır.

Sivas Lihkab faaliyetleri kapsamında 5812-501 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu olarak birleştirme tevhid işlemlerinizi kısa sürede gerçekleştiriliyoruz. İlgili işleme dair belgelerin ibraz edilmesi sonrasında gerekli başvurular tamamlanarak kısa süre içerisinde sonuç alabilirsiniz.