Aplikasyon

Sivas Lihkab olarak sunulan aplikasyon hizmetiyle birlikte tapu planında yer alan bilgi ve belgelere uygun zemin işaretlemesi yapılmaktadır. Taşınmaza ait olacak mülkiyet ya da irtifak hakkının sınırlarının çizilmesini sağlayan bu hizmet ile birlikte kroki işlemleriniz sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyor.

Aplikasyon Hizmetinde Profesyonel Çözüm

5812-501 Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu olarak sunulan aplikasyon hizmeti ile birlikte taşınmaza ait mülkiyet ya da irtifak hakkının sınırları tapu planında yer alan bilgilere uygun şekilde zeminde işaretlenmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek olan kroki de aplikasyon krokisi olarak adlandırılmaktadır.

Sivas Lihkab olarak sunulacak aplikasyon krokisinde ilgili parselin çizili hali ve koordinatları bulunacaktır. Koordinatlar çeşitli bilgisayar programları ile tam olarak aslına uygun şekilde belirlenmektedir. Hızlı ve güvenli şekilde gerçekleştirilen işlemler neticesinde ihtiyaç duyulan krokiye sonuç odaklı çözüm sağlanmaktadır.

İlgili parsele gidilerek ölçümler gerçekleştirilmekte ve tek sayfalık olarak çizim ve koordinatlar tarafınıza verilmektedir. Bu kroki kapsamında istenen binanın inşa etme işlemine dönük olarak ilk adım atılmış olur. Temel olarak krokinin amacı binanın yerinin zemin üzerinde belirlenmesini sağlamaktır. Temel kazısı yapılmadan önce mutlaka bu krokinin alınması gerekmektedir.

Yapı sürecinde çok önemli bir belge olduğundan işlemin mutlaka profesyonel ve güvenli şekilde sağlanması gerekmektedir. Parsel üzerinde teknik hatanın bulunup bulunmadığına yönelik olarak kontrol sağlanmalıdır. Bunun yanında sonraki süreçte ilgili hataları ortadan kaldırmak da zor olacağından yine sürecin profesyonel şekilde yürütülmesi gerekir. Sivas Lihkab profesyonel kalitesi ile aplikasyon krokisi almanızda doğru çözümler sağlıyor.